:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th

ชื่อ: อบต.บ้านแอ่น ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ผู้นำชุมชน และอสม. ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะ” โดยได้ดำเนินการการพ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทรายมูล

1 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

อบต.บ้านแอ่น ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ผู้นำชุมชน และอสม. ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะ” โดยได้ดำเนินการการพ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทรายมูล

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร