:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th

ชื่อ: กิจกรรมอบรมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2565 (งบประมาณปี พ.ศ.2566)

19 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร