:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th

ชื่อ: คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.บ้านแอ่น ร่วมสรา้งวัฒนาธรรมไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกประเภท ตามนโยาบย No Gift Policy และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

30 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.บ้านแอ่น ร่วมสรา้งวัฒนาธรรมไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกประเภท ตามนโยาบย No Gift Policy และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร