:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th

ชื่อ: องค์การส่วนตำบลบ้านแอ่น ขอเชิญ…ชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแอ่น 2566

8 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2566
ณ.สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร