เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • img20210219152114.jpg


Designed by:

การป้องกันการทุจริต อบต.บ้านแอ่น

สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ อบต.บ้านแอ่น

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานการส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ.2562 51
2 ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต 2562 46
3 ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต 2562 46
4 การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 2563 78
5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 80
6 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2563 85
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต.บ้านแอ่น 67
8 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 92
9 สถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 94
10 มาตรฐานการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ อบต.บ้านแอ่น 206
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564 319