เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • ploy.jpg


Designed by:

ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 คลิกที่นี่