เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • ploy.jpg


Designed by:

ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนง 

สุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น คลิ๊กที่นี้