เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • ploy.jpg


Designed by:

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคาต่างๆ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7
2 วิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดร าคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 19
3 วิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 19
4 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding 62
5 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 2 ซอย ข้างโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 65
6 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลากยาง ซอย 4 หมู่ 1 95
7 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 2 92
8 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนน หมู่ 1 160
9 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนน หมู่ 1 177
10 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 137
11 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 156
12 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 180
13 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 218
14 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 144
15 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 156
16 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 156
17 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 211
18 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณราคากลาง 378
19 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 327
20 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 309
21 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 345
22 ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 333
23 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 334
24 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 323
25 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 373
26 ประชาสัมพันธ์ บัญชีประมาณการราคากลาง 276
27 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 390
28 ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 368
29 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมถนน 303
30 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนน 270
31 ประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนน 310
32 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 380
33 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 322
34 ประชาสัมพันธ์การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 381
35 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 219
36 ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ 268
37 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 294
38 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 323
39 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 372
40 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 358
41 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 387
42 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 267
43 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 224
44 ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคฟซีล หมู่ที่ 4 422
45 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแคพซิล หมู่ที่ 3 408
46 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 245
47 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 289
48 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 276
49 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคา 368
50 ประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 383
51 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-auction) 375
52 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ 431
53 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ 296
54 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 7 โครงการ 584
55 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 2 766
56 ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา หมู่ 3 791
57 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 5-8 573
58 ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้าง เลขที่ 1-4 659
59 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรัง 1142
60 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางส่งน้ำ 1730