เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • ploy.jpg


Designed by:

สำรวจความคิดเห็นการให้บริการ WIFI ตำบลบ้านแอ่น

สำรวจความคิดเห็นการให้บริการ WIFI ตำบลบ้านแอ่น
ต้องปรับปรุง
11  40.7%
ดีมาก
9  33.3%
ดี
5  18.5%
พอใช้
2  7.4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  27
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:29 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2020 เวลา 10:05 น.