เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • ploy.jpg


Designed by:

สำรวจความคิดเห็นการให้บริการ WIFI ตำบลบ้านแอ่น

สำรวจความคิดเห็นการให้บริการ WIFI ตำบลบ้านแอ่น
ต้องปรับปรุง
11  42.3%
ดีมาก
8  30.8%
ดี
5  19.2%
พอใช้
2  7.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  26
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:29 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2019 เวลา 15:43 น.