เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • ploy.jpg


Designed by:

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 47
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.2562 ถึง ธ.ค.2562 36
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครกการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล หมุู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 2 ซอยข้างโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 47
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแอ่นจัดสรร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 52
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562 75
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 1 69
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 2 69
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 95
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(รายเดือน)ปี พ.ศ. 2562 77
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 104
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(รายเดือน)ปี พ.ศ. 2561 174
12 ประกาศผู้เสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 และซอย 4 หมู่ที่ 2 181
13 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอและราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง 161
14 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอและราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 252
15 ประกาศผลการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 266
16 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอและราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 275
17 ประกาศผลการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 263
18 ประการผลการคัดเลือก โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 259
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 224
20 สรุปผลการจัอซื้อจัดจ้าง 299
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 434