:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายศิริชัย เกษดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น
เบอร์โทร.086-1923397
นายกำจัด เรือนอุ๊ด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น
เบอร์โทร.086-1932559
นายสนิท เอี่ยมเศวต
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น
นายเสร็จสาร ตั๋นแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น หมู่ที่ 1
เบอร์โทร.080-1639691
นายจรัญ ไชยวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น หมู่ที่ 2
-
นายอาคม ปิญญาวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น หมู่ที่ 3
เบอร์โทร.087-0750089
นายสมเกียรติ ไชยวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น หมู่ที่ 4
เบอร์โทร.089-9513962