:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th
กองการศึกษา
นางสุนีย์ จันทรังษี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาววัลลภา ทาฝั้น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางจารี ณะวันติ๊บ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางอารียา ณะวรรณติ๊บ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสาวอารีรัตน์ ตั๋นแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอภิญญา สิทธิโม่ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ