:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีลเป็น แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2 บริเวณถนนทางขึ้นวัดบ้านแอ่นใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 8 ก.ค. 2565

รายละเอียด: